ارسال کالا

ارسال کالا در تهران: ارسال کالا در تهران توسط تاکسی و یا وانت انجام میشود.

ارسال کالا به شهرستان: ارسال کالا برای شهرستان توسط باربری انجام میشود.

(هزینه‌ی باربری و ارسال کالا به عهده‌ی خریدار می‌باشد)