شرکت اینترنتی ویکی دکو، متعهد به حفظ حریم شخصی و اطلاعات کاربران می‌باشد و چنانچه که مایل هستید که از پیشنهادات ویژه و اخبار باخبر شوید، میتوانید در صفحه‌ی عضویت و در قسمت خبرنامه، عضویت پیدا کنید.